Zakazane poglądy

Niektórym ludziom kuszący wydaje się pomysł, aby zakazać głoszenia niebezpiecznych poglądów pod groźbą kary. Ten stan rzeczy ma odzwierciedlenie w polskim prawie – np. artykuł 256 kodeksu karnego zakazuje propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa.

Postaram się przeprowadzić analizę wybranych aspektów takiego pomysłu. W tekście tym wykluczę przypadki grożenia przemocą bądź jej zlecania – tu bowiem rzeczywiście są podstawy, by użyć siły obronnej. Pisząc o propagowaniu poglądów, będę zatem miał na myśli jedynie zachowania precyzyjnie opisane tym określeniem, czyli takie, z którymi nie idą w parze żadne groźby lub inne agresywne działania. Czytaj dalej

Lekcja z Detroit

W 2013 roku pojawiła się na kanale ReasonTV bardzo interesująca playlista #Anarchy in Detroit!

Zachęcam do obejrzenia sześciu krótkich filmów. Napiszę również coś od siebie na temat przedstawianej w nich sytuacji, posiłkując się kilkoma innymi źródłami.

Sytuacja w Detroit ma swoje jasne i ciemne strony. Bankructwo miasta musiało niewątpliwie wiązać się z dramatem ludzi przez lata zmuszanych do utrzymywania nienasyconego i niekompetentnego lokalnego rządu. Jednak to zdarzenie doprowadziło również do bardzo interesujących konsekwencji, które mogą wolnościowców napawać optymizmem. Czytaj dalej

Apple kontra państwowy monopolista – komentarz

Opisane przez Niebezpiecznik naciski na firmę Apple, by stworzyła backdoor do iPhona, to dobry przykład na to, jak brak konkurencji w produkcji bezpieczeństwa demoralizuje monopolistę. Zamiast szukać skuteczniejszych metod na ochronę swoich „klientów” przed przestępcami, FBI woli zapewniać „bezpieczeństwo” poprzez… łamanie zabezpieczeń.

Sądowniczy organ państwowego monopolisty odwołuje się nawet do jawnego niewolnictwa, nakazując firmie Apple stworzenie nowej wersji systemu operacyjnego. Czytaj dalej