Czerwone linie

czerwona linia

Niska Frekwencja ma swoich stronników również w Stanach Zjednoczonych. Dan Sanchez wsparł jej kampanię w nadchodzących wyborach prezydenckich artykułem Let’s Boycott Hate Season. Esej ten zawiera sporo odniesień do amerykańskiej polityki oraz do najnowszej historii tego państwa, ale pewne uniwersalne spostrzeżenia można zastosować też do aktualnej sytuacji w Polsce.

Sanchez zwraca uwagę na to, że zakres wolności w danym kraju zależy przede wszystkim od społecznego przyzwolenia na opresję: Czytaj dalej

Reklamy

Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu RP 2015

Mamy już oficjalne wyniki niedzielnych wyborów!
Niska Frekwencja odnotowuje kolejne wysokie zwycięstwo. Warto zwrócić uwagę na kuriozalny podział mandatów.

wyniki wyborów do sejmu 2015